Slide background
Slide background

ĐĐ Održavanje i usluge d.o.o.

ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA

Ispitivanja vršimo metodama radiografije, ultrazvuka, ispitivanje magnetom, penetrantima i vizualna metoda.

Slide background

TOPLINSKA OBRADA
ZAVARENIH SPOJEVA

mobilni uređaji za elektrootpornu i indukcionu toplinsku obradu
elektrootporni uređaji INPRO 60V6 i THERMOPROZZES 48kW
indukcioni uređaji AEG 60 kW

Ispitivanje bez razaranja (NDT)

Ispitivanje bez razaranja (NDT)

Odžarivanje - toplinska obrada zavarenih spojeva

Odžarivanje – toplinska obrada zavarenih spojeva

Partneri