Ispitivanje bez razaranja (IBR)


Osnovna svrha ispitivanja bez razaranja je utvrđivanje kvalitete osnovnog materijala kao i zavaranih spojeva prema zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama i normama.

Ispitivanja provodimo na terenu i prvenstveno kontroliramo tlačnu opremu, cjevovode, nosive konstrukcije, poluproizvode i industrijske proizvode.

Ispitivanje bez razaranja vršimo metodama radiografije, ultrazvuka, ispitivanje magnetom, penetrantima i vizualna metoda.

Tvrtka Đuro Đaković – Održavanje i usluge posjeduje u svom vlasništvu izvore ionizirajućeg zračenja te je nastavno tome usvojila Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Sukladno obvezi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12) objavljujemo sadržaj navedenog Plana i programa na svojim stranicama te ih time činimo dostupnima javnosti:

> PPM-SID-IOZ_01_R2 (PDF, 563 KB)

Ispunjavamo najstrože zahtjeve za osoblje, opremu i sustav kvalitete.

RADIOGRAFIJA

Defektoskopi sa Ir 192
Mobilni rӧntgen uređaji ANDREX i SEIFERT

ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE

Ultrazvučni uređaj Krautkrämer

ISPITIVANJE MAGNETOM

Magneti Tiedea

ISPITIVANJE PENETRANTIMA

Penetranti Diffu-Therm

VIZUALNA KONTROLA

 
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

<< Odžarivanje – toplinska obrada zavarenih spojeva